Chính sách giao hàng & kiểm hàng

I. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi có quy định khác trong nội dung này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu theo cách sau:

Đối tác vận chuyển (gọi tắt là “ĐTVC”): Đây là tổ chức được phép hoạt động trong lĩnh vực bưu chính và vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính và đã ký hợp đồng hợp tác với TRANHTREODECOR.

Dịch vụ: Đây là dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của TRANHTREODECOR.

Người dùng TRANHTREODECOR: Đây là các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng sản phẩm của TRANHTREODECOR và có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC.

Người nhận: Đây là khách hàng nhận Bưu gửi được TRANHTREODECOR gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.

Hàng hóa: Đây là các sản phẩm, vật phẩm… được vận chuyển theo yêu cầu của TRANHTREODECOR, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.

Bưu gửi: Đây là một kiện chứa hàng hóa được TRANHTREODECOR giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính.

Các bên: Đây là các khách hàng của TRANHTREODECOR, ĐTVC và TRANHTREODECOR.

Hợp đồng hợp tác (gọi tắt là “Hợp đồng”): Đây là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do TRANHTREODECOR và ĐTVC lập và ký kết.

II. QUY TRÌNH ĐẶT ĐƠN

Bước 1: Khách hàng TRANHTREODECOR truy cập vào màn hình “Tạo đơn và giao hàng.” Điền thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng, thông tin sản phẩm, và xác nhận phương thức thanh toán.

Bước 2: Xác nhận và tạo đơn giao hàng.

TRANHTREODECOR, khi gửi đơn đến ĐTVC, phải cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.

Thời gian giao – lấy hàng được tham khảo tại website chính thức của các ĐTVC: Viettel Post, VNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanh, GrabExpressAhamove.

III. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

TRANHTREODECOR phải đảm bảo rằng tất cả Bưu gửi được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay.

Chi tiết quy định về hàng hóa cụ thể của từng ĐTVC có thể được tham khảo tại website của các ĐTVC: ViettelPost, VNPost, Giao hàng nhanh, GrabExpressAhamove.

IV. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI

TRANHTREODECOR tuân thủ quy định về đóng gói được ĐTVC đưa ra để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ TRANHTREODECOR đến người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, và tiết kiệm chi phí. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa sẽ được sử dụng làm căn cứ để xác định trách nhiệm giữa TRANHTREODECOR – Đối tác vận chuyển – Người nhận.

Chi tiết quy định đóng gói cụ thể của từng ĐTVC mà Người dùng TRANHTREODECOR đã ký hợp đồng vận chuyển có thể tham khảo, bao gồm: ViettelPost, VNPost, Giao hàng nhanh, GrabExpressAhamove.

V. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN

Mọi vấn đề liên quan đến vận chuyển Bưu gửi, khách hàng của TRANHTREODECOR nên liên hệ trực tiếp với bộ phận liên quan của ĐTVC.

Thời hạn khiếu nại, cách thức và quy trình khiếu nại cụ thể của từng ĐTVC có thể được tham khảo tại website chính thức của ĐTVC: Viettel Post, VNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanh, GrabExpressAhamove.

VI. BỒI THƯỜNG

Mọi vấn đề liên quan đến việc Bưu kiện bị thất lạc hoặc hỏng hóc sẽ được ĐTVC xác minh, đánh giá, và bồi thường nếu cần thiết.

Chi tiết về chính sách bồi thường của từng ĐTVC có thể được tìm hiểu tại: VNPost (Gói EMS) / (Gói Bưu kiện), Giao hàng nhanh, GrabExpressAhamove.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TRANHTREODECOR

a) Đảm bảo thông tin đơn hàng của khách hàng TRANHTREODECOR được khai báo cho ĐTVC một cách chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn.

b) Đảm bảo bí mật thông tin và an toàn với Bưu gửi trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày được đăng tải trên website chính thức của TRANHTREODECOR. TRANHTREODECOR bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, hoặc bổ sung nội dung để phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật thông qua việc đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung trên website chính thức. Khách hàng của TRANHTREODECOR tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

Tất cả khách hàng của TRANHTREODECOR cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản của Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 383 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP Thủ Đức
Số điện thoại: 0779.979.898
Email: tranhtreodecor.com@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/Tranhtreodecor.Official

What are you looking for in Furnob?
Please type the word you want to search and press "enter"
Shopping Cart
No products in the cart.
Return To Shop